PERSOONSGEGEVENS DIE KUNNEN WORDEN VERWERKT:

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, onze producten koopt, bij ons solliciteert, onze website bezoekt en/of contact met ons opneemt, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken van u, waarom wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe wij ermee omgaan. Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende entiteit:

EuropeMoulds B.V.
Kanaaldijk Zuid 24,
5691NL Son en Breugel
the Netherlands

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft inzake het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring te vinden zijn.

1. WELKE PERSOONSGEGEVENS HEBBEN WIJ NODIG EN WAAROM EN HOE LANG WORDEN ZE BEWAARD:

Uitvoeren van de gesloten overeenkomst
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een, met u gesloten, overeenkomst (van opdracht). Zonder deze persoonsgegevens is het voor ons niet mogelijk om de overeenkomst met u uit te voeren. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens (adres, postcode, plaats, land);
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • BTW-nummer
 • Betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer;
 • Bedrijfsgegevens
 • Overige gegevens die uzelf aan ons verstrekt.

Wij bewaren deze persoonsgegevens zolang deze nog noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Hierna bewaren wij de persoonsgegevens 7 jaar om te kunnen voldoen aan de Nederlandse belastingwetgeving.

Contact opnemen na contactaanvraag
Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van het gerechtvaardigd belang. Dit belang is het kunnen reageren op uw contactverzoek. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens (adres, postcode, plaats, land);
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige gegevens die uzelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het formulier op de website.

Wij bewaren deze persoonsgegevens zo lang dit noodzakelijk is om aan uw verzoek te kunnen voldoen. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Nieuwsbrief
Wij versturen nieuwsbrieven om onze klanten en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van ons aanbod en nieuwe ontwikkelingen bij ons. De verwerkingsgrondslag is ons gerechtvaardigd belang, die erin gelegen is om contact te onderhouden met onze klanten en geïnteresseerden.

Als u een klant van ons bent, mogen wij uw contactgegevens gebruiken voor het verzenden van de nieuwsbrief. Als u (nog) geen klant van ons bent, zullen wij de nieuwsbrief alleen versturen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Voor onze nieuwsbrief kunt u zich op ieder moment uitschrijven via de link onder elke nieuwsbrief.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres.

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor dit doeleinde tot het moment van bezwaar of uitschrijving.

Solliciteren
Wanneer u solliciteert bij ons hebben wij uw persoonsgegevens nodig voor het sollicitatieproces. Wij verzamelen deze persoonsgegevens in eerste instantie op grond van het gerechtvaardigd belang, namelijk voor het sollicitatieproces. Wanneer wij u een contract aangeboden krijgt, verwerken wij deze persoonsgegevens voor het opstellen en uitvoeren van de arbeidsovereenkomst. Wij definitieve indiensttreding, zullen wij nog aanvullende persoonsgegevens vragen. De volgende persoonsgegevens verwerken wij in het kader van een sollicitatie:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Motivatiebrief;
 • CV en alle gegevens die daarin staan;
 • Andere persoonsgegevens die worden verstrekt in verband met de sollicitatie.

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Als u ons toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw persoonsgegevens voor maximaal één jaar bewaren. Op die manier kunnen wij u benaderen als we later nog een interessante vacature voor u hebben.

2. COOKIES

Op onze website worden cookies geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat wij op uw computer of browser plaatsen zodra u onze website bezoekt. Cookies kunnen gegevens verzamelen over u en uw bezoek aan onze website. De volgende gegevens worden verzameld via de cookies:

 • IP-adres;
 • Apparaatgegevens;
 • Gebruikte internetbrowser;
 • Tijdstip van het bezoek;
 • Inzendingen via formulieren, zoals het contactformulier in Gravity Forms;
 • Gegevens verzameld via Google Analytics, waarbij we de data anonimiseren conform onze instellingen.

Hieronder leggen wij uit welke cookies wij plaatsen en waarvoor deze gebruikt worden.

Functionele cookies
Wij maken gebruik van functionele cookies, die nodig zijn voor een correcte werking van onze site. Zonder deze cookies kan onze website niet goed functioneren. Deze cookies zullen wij altijd gebruiken en mogen wij plaatsen zonder uw toestemming.

Social media
Op onze pagina’s kunnen plug-ins van sociale netwerken staan zoals Facebook, Pinterest en YouTube. Wanneer deze gebruikt worden en u aangemeld bent bij een van deze diensten, kan het zijn dat deze netwerken gegevens ontvangen over uw surfgedrag.

Als u onze pagina’s bezoekt, kan via deze social mediaplug-ins een directe verbinding tot stand gebracht worden tussen uw browser en de servers van het social mediaplatform. Hierdoor komen deze partijen te weten dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht. Op die manier kan bijvoorbeeld Facebook uw bezoek aan onze pagina’s aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina’s niet in kennis worden gesteld van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik daarvan door deze bedrijven.

Als u niet wilt dat deze bedrijven het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw social media-account, dan dient u uit te loggen bij de social mediakanalen alvorens u onze website bezoekt.

Overige plug-in scripts en webfonts
Op onze website wordt gebruik gemaakt van JavaScript-code voor een juiste werking en weergave van onze website. Deze kan ook afkomstig zijn van een externe partij zoals bijvoorbeeld Google Webfonts. Indien u JavaScript in uw browser activeert en geen JavaScript-blocker geïnstalleerd heeft, zal uw browser mogelijk persoonsgegevens doorsturen als er een code wordt ingeladen door een van onze leveranciers. Het is ons niet bekend welke gegevens gekoppeld worden aan de ontvangen gegevens en voor welke doeleinden deze gegevens gebruikt worden. U kunt voorkomen dat JavaScript-code wordt uitgevoerd door een JavaScript-blocker te installeren (bijv. www.noscript.net).

Cookie-instellingen beheren
U kunt de door ons geplaatste cookies zelf verwijderen. De manier waarop is vaak per browser verschillend. Bovendien kunt u uw browserinstellingen zo aanpassen dat cookies automatisch geweigerd worden.

Als u uw browserinstellingen aanpast zodat cookies automatisch geweigerd worden, willen wij u erop attenderen dat onze website mogelijk minder goed werkt en dat sommige functionaliteiten niet beschikbaar zijn.

3. DELEN MET DERDEN.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel, als het nodig is voor een juridische procedure, of om de werking van onze website te optimaliseren, verbeteren en beveiligen. Zo kunnen wij persoonsgegevens delen met gelieerde ondernemingen die vallen binnen ons concern. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met onze aanbieders van applicaties, leveranciers en hostingproviders. Wij zullen zorgvuldig met deze gegevens omgaan door persoonsgegevens zoveel mogelijk geanonimiseerd te versturen en een verwerkersovereenkomst af te sluiten met derde partijen als dat nodig is.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen binnen de Europese Unie.

Persoonsgegevens kunnen ook gedeeld worden met derden wanneer wij gebruik maken van tracking-cookies. Deze zullen enkel voor eigen marketingdoeleinden gebruikt worden en niet worden gedeeld met en/of verkocht worden aan derden. Hierboven vindt u meer informatie over hoe wij deze kunnen gebruiken en hoe u hier toestemming voor geeft.

4. UW RECHTEN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw gegevens te laten overdragen aan een andere partij, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken, of uw gegeven toestemming in te trekken. U kunt een verzoek tot het uitoefenen van uw rechten doen per post of door middel van een e-mail naar ons via de contactinformatie, onder aan deze pagina. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wij zullen altijd eerst uw identiteit verifiëren, zodat wij zeker weten dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons onrechtmatig gebeurt. U kunt daarvoor contact met ons opnemen. Wij zullen proberen uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Het staat u ook altijd vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy. Meer informatie vindt u hier.

5. BEVEILIGING

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om uw persoonsgegevens te waarborgen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring te vinden zijn.

6. WIJZIGINGEN

Wij kunnen deze privacyverklaring mogelijk wijzigen. Wij adviseren u daarom om regelmatig deze webpagina te bekijken.

Versie: Januari 2024

7. CONTACTGEGEVENS

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft, of als u uw rechten wil uitoefenen zoals beschreven in paragraaf 4, kunt u contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

Adres: Kanaaldijk Zuid 24, 5691NL Son en Breugel, Nederland
T: +31 88 877 87 78
E: info@ajansenbv.com